Konkurs

Kopia Banner formularz-min

Protokół z przebiegu I Etapu Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy kolejowej 

“Szlakiem Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej w 175-lecie jej otwarcia”

 

Komitet Organizacyjny w składzie:

Koordynator Konkursu – Jolanta Arendarska;

Przedstawiciel Stacji Muzeum – Marta Piekarska, 

wprowadza zmiany zapisów w Regulaminie Konkursu dotyczące zasad wyłaniania osób kwalifikujących się do Finału Konkursu. Zmiana spowodowana jest poważnymi zmianami w pracy placówek oświatowych w okresie przebiegu I etapu Konkursu. Organizatorzy uwzględnili fakt, że młodzież miała utrudniony dostęp do informacji o Konkursie oraz problemy z połączeniem z platformą internetową na której umieszczono pytania konkursowe.

W związku z powyższym ulega zmianie zapis §7 pkt.4 i brzmi: „Do następnego etapu kwalifikuje się  uczestnik etapu, który uzyskał min. 50% punktów tj. 20/40punktów możliwych do zdobycia”.

W związku z powyższym do Finału Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Kolejowej zakwalifikowano następujące osoby:

A. z największa liczbą punktów:

 1. Mikołaj Lis ……………………97,5% Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim
 2. Kacper Tykwiński…………….90% Technikum Kolejowe w Bydgoszczy
 3. Damian Sakowski ……………90% Zespół Szkół w Tłuszczu

B. Pozostali zakwalifikowani uczestnicy to:

 1. Bartosz Jasiński
 2. Mateusz Łuszczek
 3. Miłosz Ratyński
 4. Zuzanna Turniak
 5. Alan Jaś
 6. Michał Czerederecki
 7. Filip Miksa
 8. Lidia Uziębło
 9. Grzegorz Gerek
 10. Dawid Majewski
 11. Daria Drabik
 12. Szymon Ułanowicz
 13. Jarosław Cagowski
 14. Maksymilian Borek
 15. Rafał Chodorowski
 16. Karolina Jeżewska
 17. Aleksandra Krawczyk
 18. Oskar Żynda
 19. Natalia Barańska
 20. Mateusz Nowicki
 21. Jakub Szczepański
 22. Mateusz Siambor
 23. Kamil Kłak
 24. Magdalena Miklas
 25. Karolina Walkiewicz
 26. Kamil Oczkowski
 27. Marcin Siwak
 28. Karolina Kamińska
 29. Jakub Cylke

C. Dodatkowo Komisja postanawia dopuścić do Finału:

 1. Patryka Kołodziej
 2. Jakuba Żak
 3. Mikołaja Miszczak                 

Pozostałe Szkoły reprezentowane przez uczestników to:

ZSP nr 5 w Łodzi im. Bolesława Chrobrego;  Zespół Szkół Logistycznych Technikum nr 12 im. Stanisława Staszica we Wrocławiu;   ZS im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej;   Niepubliczne Technikum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu;   Technikum nr 7 „Kolejówka” w Warszawie;   Technikum Komunikacji w Poznaniu; Technikum nr.7 im. Mastalerza w Katowicach.

Uczestnikom i Ich Opiekunom  serdecznie gratulujemy,

do zobaczenia w finale!

Z zasadami konkursu można zapoznać się w poniższym Regulaminie

Informacje o przebiegu Konkursu:

serdecznie zapraszamy uczniów szkół i klas z kierunkami branży kolejowej do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Kolejowej pn. „Szlakiem Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w 175-lecie jej otwarcia” stworzonym dla pasjonatów kolei i uczniów ze szkół kształcących uczniów na kierunkach związanych z branżą kolejową.* 

 

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju Kolei i Stację Muzeum (d. Muzeum Kolejnictwa w Warszawie) i młodzieżową grupę projektową „Szlakiem Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej”.

Jest to inauguracja cyklu corocznych konkursów dotyczących tematyki kolejowej. Rok bieżący nawiązuje do jubileuszu początków kolei na ziemiach polskich. Budowa i otwarcie pierwszej linii kolejowej na ziemiach ówczesnego królestwa polskiego jest to wiodącym tematem konkursu. Drugim bardzo ważnym zagadnieniem konkursowym jest bezpieczeństwo na kolei.

 

Konkurs w podzielony jest na dwa etapy:

 • w pierwszym etapie rywalizacja przebiega w formie zdalnej – uczniowie zgłaszają się za pośrednictwem formularza dostępnego w poniższym linku. Następnie otrzymają dostęp do swojego konta, na którym znajdą materiały do nauki. W dniu 16 czerwca br. zdalnie napiszą test. Szkoła otrzyma informację o zgłoszeniach swoich uczniów i ich wynikach. Każda szkoła zgłasza do etapu finałowego dwóch reprezentantów (zapraszamy z opiekunem).
 • etap finałowy odbędzie się 29 września br. w Stacji Muzeum i będzie składał się z dwóch części: pierwsza, półfinał to test wiedzy 20 pytań (forma mobilna internetowa); finał jest przeprowadzany w formie ustnej, gdzie uczestnicy odpowiadają na pytania wylosowane z 50 pytań.
  Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość zmian w części finałowej.

 

*-Czyli… nie musisz być uczniem klasy kolejowej – żeby wziąć udział w konkursie wystarczy, że w Twoja szkoła kształci w ramach jakiegokolwiek kierunku kolejowego.