Znamy zwycięzców - Finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Kolejowej

Protokół z przebiegu Etapu Finałowego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Kolejowej

„Szlakiem Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej w 175-lecie jej otwarcia”

 
 
Na wstępie Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim Partnerom wspierającym:
Spółkom (w kolejności alfabetycznej): DB Cargo Polska; Kolejom Mazowieckiem; Szybkiej Kolei Miejskiej; Warszawskiej Kolei Dojazdowej;
Wydawnictwom (w kolejności alfabetycznej): Kurier Kolejowy; Na Kolei; Raport Kolejowy; Stacja Wyszków; Wolna Droga;
Stowarzyszeniu: Klub Miłośników EKD/WKD
..

W dniu 29 września 2020 roku w Stacji Muzeum odbyła się Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Kolejowej „Szlakiem Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej w 175-lecie jej otwarcia”. Spotkanie przebiegło według poniższego harmonogramu:

Godzina 10.00-11.00                      Rejestracja uczestników

                11.00-11.15                     otwarcie spotkania

                11.15-11.30                     omówienie spraw organizacyjnych

                11.30-12.00                    półfinał Konkursu (test online)

                12.00-12.45                    przerwa kawowa – obrady Komisji Konkursowej

                12.45            ogłoszenie wyników testu i wyłonienie finalistów Konkursu

                12.55            rozpoczęcie części finałowej

                13.45            ogłoszenie wyników Konkursu; zamknięcie spotkania

..

Zgodnie z Regulaminem powołano Główną Komisję Konkursową w składzie:

Pani Magdalena Sowińska – Przedstawiciel Stacji Muzeum – przewodnicząca Komisji

Pani Joanna Tucholska – Przedstawiciel Szybkiej Kolei Miejskiej

Pan Maciej Radecki – Prezes Stowarzyszenia Miłośników EKD/WKD

Pan Adam Charif – Prezes Stowarzyszenia Edukacja dla Rozwoju Kolei

..

Organizator dokonał zmian w Regulaminie dotyczących przebiegu Finału Konkursu (zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu pkt.9 ppkt. 5)

Zmiany dotyczą przebiegu Etap II, Gala Finałowa pkt. 2, wprowadzone zmiany brzmią:

2. Przebieg drugiej części etapu finałowego inaczej Finału Konkursu.

… „Do ścisłego Finału zostaje zakwalifikowanych 5 uczestników, którzy uzyskali w części pierwszej II etapu Konkursu największą liczbę punktów …”

… „Wyłonieni Finaliści w kolejności alfabetycznej, ustnie udzielają odpowiedzi na wylosowane pytanie. Każdy Finalista, który trzykrotnie nie odpowie na zadane pytanie traci możliwość uczestnictwa w dalszej części finału. …”

Konkurs przebiegał zgodnie z harmonogramem.

Stawiło się 33 uczestników z 10 Szkół wraz z Opiekunami – nauczycielami. Podczas prac Głównej Komisji Konkursowej uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia Stacji Muzeum. 

..

Do II Etapu – do Finału Konkursu zostali zakwalifikowani następujący uczestnicy:

..

Wszyscy wyłonieni uczestnicy przystąpili do etapu finałowego.

Główna Komisja Konkursowa wyłoniła następujących LAUREATÓW

Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Kolejowej

„Szlakiem Drogi Żelaznej Warszawsko Wiedeńskiej w 175-lecie jej otwarcia”

Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Organizatorów oraz nagrody dodatkowo ufundowane przez: DB Cargo Polska, Koleje Mazowieckie oraz Warszawską Kolej Dojazdową.

Członkowie Głównej Komisji Konkursowej oraz Organizatorzy: Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju Kolei i Stacja Muzeum gratulują Zwycięzcom, Opiekunom – nauczycielom oraz Szkołom.

..

Zapraszamy na kolejne spotkanie. 

Zdjęcia z Gali Finałowej

Protokół z przebiegu Etapu Finałowego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Kolejowej "Szlakiem Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej w 175-lecie jej otwarcia"

Półfinał Konkursu

Fot. Michał Ciechowski / Raport Kolejowy

Zwiedzanie Stacji Muzeum

Fot. Michał Ciechowski / Raport Kolejowy

Fot. Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim

Fot. Technikum Kolejowe im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy

Finał Konkursu

Fot. Michał Ciechowski / Raport Kolejowy