Aktualizacja – zbiórka – Pomagajmy razem dzieciom i młodzieży z objętej wojną Ukrainy

Drodzy Darczyńcy, 
Przyjaciele Fundacji, 


Bardzo dziękujemy Wam za wsparcie finansowe naszego Ośrodka! Obserwując sytuację na Dworcu Centralnym i innych dworcach w Warszawie podjęliśmy decyzję o tymczasowym zastosowaniu lokalu jako noclegowni, a w późniejszym czasie jako świetlicy dla dzieci i młodzieży. Wynika to z tego, że jest on położony na granicy dzielnic Mokotów oraz śródmieście i jest do niego 15 min autobusem z Dworca Centralnego. Jest to miejsce na tyle duże, że mogłoby pomieścić na nocleg ok. 20 osób.

Część z uchodźców przyjeżdża do Warszawy i dopiero na miejscu szuka zakwaterowania, ponieważ nie posiada znajomości z osobami mieszkającymi w Polsce. Największe znaczenie ma zapewnienie odpoczynku wyczerpanym podróżą rodzinom, w tym szczególnie matkom z dziećmi. Samotne matki z dziećmi są w większym stopniu narażone na przestępstwa związane z kradzieżą, wyłudzeniami czy handlem ludźmi. Ich bezpieczeństwo powinno zostać zabezpieczone przez instytucje takie jak nasza Fundacja, które umożliwiają nocleg, a przypadku noclegu z innymi osobami zapewnią stosowny dozór w porze nocnej. Dla uchodźców najważniejsza jest pierwsza noc, by miały możliwość przespania się i nasycenia się po długiej podróży. Następnego dnia te osoby poszukują mieszkania lub instytucji, która może im zapewnić dłuższy pobyt. Część osób potrzebuje również jednorazowego noclegu ze względu na przesiadkę – następnego dnia te osoby udają się w podróż do mniejszych miast lub miejscowości na terenie Polski i Europy. Do Warszawy przyjeżdżają dlatego, że w tym kierunku jest więcej połączeń kolejowych.

Obecnie z uwagi na to, że pilniejsze jest zapewnienie noclegu osobom przybywającym do Warszawy, przygotowujemy się do otwarcia w lokalu noclegowni, umożliwiającej spędzenie w nim jednej nocy. Posłuży to osobom traktującym Warszawę jako miasto tranzytowe np. czekając na transport do innej części Polski lub do innego kraju. Nasze szacunki zakładają, że w ciągu 2 miesięcy mogłoby u nas przenocować około 1200 osób. Jednak by móc przyjąć tak dużą liczbę uchodźców potrzebujemy odpowiedniego sprzętu, przede wszystkim łóżek i materaców, by  mieli oni, na czym spać. Z uwagi na charakter działalności prowadzonej przez Fundację, w Ośrodku pierwszeństwo noclegu będą miały rodziny z dziećmi i młodzieżą. Ośrodek jako świetlica dla dzieci powstanie, ale za ok. 1-2 miesiące gdy sytuacja humanitarna w kraju ulegnie pewnego rodzaju poprawie. Dlatego też cel zbiórki na założenie w ramach ośrodka świetlicy dla dzieci i młodzieży pozostaje bez zmian, jest to jednak bardziej długofalowy projekt niż nasza obecna interwencja.

Dziękujemy za zrozumienie. 


Dużo pokoju i miłości. 
Wspólnie zapewnimy im bezpieczeństwo. 
Z serca dziękujemy za Waszą pomoc!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *