Uczciliśmy pamięć Jerzego Golonki

18 listopada, w 73 rocznicę urodzin Jerzego Golonki – naszego bliskiego partnera. W imieniu Fundacji zapaliliśmy symbolicznego znicza na jego grobie.
Jerzy Golonka, kojarzony przez wielu jako Michał Golonka w 2019 roku został prezesem jednego z Bydgoskich stowarzyszeń. Tworzył lokalne muzeum kolejnictwa w budynku powstałym na wzór pierwszego dworca kolejowego w Bydgoszczy, w którym za jego czasów udało się zorganizować takie wydarzenia jak np. „Europejski Dzień bez samochodu” czy „Dzień Kolejarza”, ze względu na pandemię oraz coraz wyższy koszt utrzymania budynku muzeum prowadzona przez niego organizacja zaczęła borykać się z problemami finansowymi, poprzez które dowiedzieliśmy się o istnieniu tak bardzo oddanej swojej pasji osobie. Wtedy jako Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju Kolei nawiązaliśmy współpracę, udało nam się pozbyć kłopotów finansowych i mogliśmy zacząć działać, jednak poprzez panującą w tamtym czasie pandemię, a późniejsze problemy zdrowotne Pana Prezesa nie udało się dokończyć założonych celów.
Obecnie jako Fundacja Instytut Edukacyjny Kolej na Ciebie kontynuujemy prowadzenie działalności w Bydgoszczy.