Poznaliśmy laureatów Międzyszkolnego konkursu „Z inicjatywą w stronę pasażera”

📣Uwaga!! Z dumą ogłaszamy laureatów Międzyszkolnego konkursu
„Z inicjatywą w stronę pasażera”🧳🚆💺🎫📣
 
Liderami obsługi pasażera w transporcie kolejowym zostali:
🥇1 miejsce – Jan Noweta
🥈2 miejsce – Paweł Lisichin
🥉3 miejsce – Wiktor Dębski
🏅 wyróżnienie – Sebastian Popecki
🏅 wyróżnienie – Justyna Sikora
🏅 wyróżnienie – Nadia Wierzbowska
🏅 wyróżnienie – Jakub Migała
🏅 wyróżnienie – Bartek Polit
🏅 wyróżnienie – Piotr Łężniak
🏅 wyróżnienie – Piotr Głaz
🏅 wyróżnienie – Grzegorz Łężniak
🏅 wyróżnienie – Szymon Wyka
🏅 wyróżnienie – Wiktoria Wróblewska
🏅 wyróżnienie – Filip Komorowski
🏅 wyróżnienie – Wojciech Majunka
🏅 wyróżnienie – Maciej Goszczyński
🏅 wyróżnienie – Damian Święconek
 
Jesteśmy z Was BAAARDZO dumni‼ I oczywiście serdecznie Wam gratulujemy‼🤝
💪👏
Jesteście najlepsi‼👏🤝
 
🔵Fundacja Instytut Edukacyjny Kolej na Ciebie dziękuje nauczycielom i dyrekcji szkół za wsparcie w promocji konkursu i trud włożony w organizację konkursu w placówkach.
🔵WYNIKI WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW
Pełne informacje dotyczące wyników konkursu są dostępne w Protokole Komisji Konkursowej oraz Wynikach testu dostępnych na stronie Fundacji: https://kolejnaciebie.pl/miedzyszkolny-konkurs-z…/
🔵 ZMIANA REGULAMINU KONKURSU – W toku prac Komisja Konkursowa dokonała zmiany Regulaminu Międzyszkolnego konkursu
„Z inicjatywą w stronę pasażera” – w § 1. Organizator Konkursu Prawa i obowiązki Organizatora dodaje się zapis następującej treści:
10. W przypadku, gdy więcej niż 15 uczestników osiągnie ten sam, najwyższy wynik w konkursie, Nagrodę Wyróżnienia otrzymają 2 kolejne osoby, które uzyskały tę samą liczbę punktów co uczestnik zajmujący 15. miejsce. Decyzja ta będzie oparta na obiektywnych kryteriach oceny, zgodnie z zasadami ustalonymi w regulaminie konkursu.
🔵Organizatorem działań w ramach projektu jest Instytut Edukacyjny Kolej na Ciebie. Kolejowy wolontariat konkursowy organizowany we współpracy z Technikum nr 7 d. „Kolejówka”.
__________________________
Projekt sfinansowany ze środków m.st. Warszawy w ramach programu Aktywna Warszawska Młodzież.
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „MIĘDZYSZKOLNY KONKURS z ZINICJATYWĄ w STRONĘ PASAŻERA Wyniki konkursu ORGANIZATOR Liderzy obsługi pasażera Instytut dukacyjny Kyjay Kolej na Ciebie и3KcTиauue MaNZONO IOO- PATRONAT ふー IMICTATYNT PEPFEIEISME WKD Projekt sfinansowany ProjektsinansowanyzeSsrocków ze środków mst. Warszawy wramach programu Aktywna Warszawska Mlodzież ¡CC PKP INTERCITY TINC 1873”