Warsztaty konkursowe w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Łodzi

Otwieramy nowe horyzonty🚅🧳🎒🎫
Mieliśmy przyjemność zorganizować warsztaty konkursowe w ZSP5 w Łodzi – warsztaty to nie tylko powtórka z przed testem konkursowym, ale także możliwość zdobycia wiedzy spoza zagadnień konkursowych.
Podczas warsztatów omówiliśmy:
🔵 ulgi ustawowe oraz grupy pasażerów, którym one przysługują,
🔵 Prawa Pasażera w transporcie kolejowym,
🔵 rolę Rzecznika Prawa Pasażera Kolei.
Dziękujemy za udział i Waszą aktywność. Warsztaty prowadzili członkowie wolontariatu konkursowego i Komisji Konkursowej.
Organizatorem działań w ramach projektu jest Instytut Edukacyjny Kolej na Ciebie. Kolejowy wolontariat konkursowy organizowany we współpracy z Technikum nr 7 d. „Kolejówka”.
 
__________________________
Projekt sfinansowany ze środków m.st. Warszawy w ramach programu Aktywna Warszawska Młodzież.