Zespół projektu Świadomy znaczy bezpieczny z wizytą w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie

Bezpieczniejsza Polska tu i teraz!🛤🇵🇱
W ostatni piątek odwiedziliśmy pierwszą szkołę poza Warszawą – zawitaliśmy w progi Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie, gdzie przeprowadziliśmy warsztaty dla 60 uczniów👩‍🏫🎓
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w dyskusjach i z entuzjazmem zgłębiali zasady bezpiecznego poruszania się wokół torów kolejowych. Dzięki prezentacji oraz filmom, dowiedzieli się o pracy dróżnika przejazdowego i znaczeniu relacji masy pociągu do masy pieszego czy samochodu🛻🚗🛤🚶‍♂️
Mamy nadzieję, że nasze warsztaty pomogą uczestnikom w bezpiecznym poruszaniu się i wpłyną na świadomość dzieci i młodzieży.
Dziękujemy za zaproszenie!😊✨️
Fot. Adam Charif/Patryk Chojnacki
Organizatorem działań w ramach projektu jest Fundacja Instytut Edukacyjny Kolej na Ciebie. Partnerami projektu są: Kombud Group Warszawska Kolej Dojazdowa. Wolontariat prowadzony we współpracy z Technikum nr 7 d. „Kolejówka”
__________________________
Projekt sfinansowany ze środków m.st. Warszawy w ramach programu Aktywna Warszawska Młodzież.