Rok szkolny 2020/2021

Dla kogo:

Zapraszamy technikum i szkół branżowych kształcących na kierunkach kolejowych

Tematyka konkursu:

  • wiadomości z podstaw programowych nauczania kierunków branży transportu kolejowego,
  • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach związanych z ruchem kolejowym,
  • zakres historii kolei w Europie oraz obecnego stanu europejskiej sieci kolejowej.
 

Dla kogo:

Zapraszamy uczniów Technikum nr 7 d. „Kolejówka” oraz uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta

Tematyka konkursu:

  • bezpieczeństwo w poruszaniu się na terenie kolejowym
  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • przeciwdziałanie wypadkom i kolizjom na przejazdach kolejowych
  • innowacje związane z bezpieczeństwem w transporcie kolejowym
 

Rok szkolny 2019/2020

Dla kogo:

Zapraszamy technikum i szkół branżowych kształcących na kierunkach kolejowych

Tematyka konkursu:

  • wiadomości z podstaw programowych nauczania kierunków branży transportu kolejowego,
  • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach związanych z ruchem kolejowym,
  • zakres historii Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej