Za nami fantastyczny czas spędzony z rodziną Uchodźców z Ukrainy!

Za nami fantastyczny czas spędzony z rodziną Uchodźców z Ukrainy!🇺🇦 Olga i Witalij z trójką przesympatycznych dzieci👨‍👶👦 byli u nas na dwa dni w drodze za granicę. Wspólnie z nami zobaczyli Warszawę🏙 i odpoczęli w podróży. Było nam bardzo miło Was gościć! 🙌
 
 
Zachęcamy Was do włączenia się w tą pomoc🧡:
 
Dzięki Waszym wpłatom i darom oraz zbiórce Rady Pedagogicznej Technikum nr 7 d. „Kolejówka” nasza Fundacja może nieść pomoc Uchodźcom – zapewniając im nocleg oraz wyżywienie.
Dziękujemy! Дякую!😊

Dziękujemy naszym Darczyńcom!

Dziękujemy naszym Darczyńcom! 🙌

Nowe koce i prześcieradła🛏🛒 dla naszego fundacyjnego Ośrodka dla Uchodźców zostały sfinansowane dzięki zbiórce Rady Pedagogicznej Technikum nr 7 d. „Kolejówka” w Warszawie! Dzięki Państwa otwartości, ofiarności i wielkiemu sercu🧡 goście Ośrodka mogą komfortowo spędzić noc, a Ośrodek może pomóc większej liczbie potrzebujących👩🧔
Dziękujemy! Дякую!😊

#Допомога #Україна #pomoc #Ukraina

Zachęcamy każdego do otworzenia specjalnej skarbonki w swojej szkole – to pomoc, która naprawdę ma znaczenie🧡‼️
https://www.siepomaga.pl/pomagajmy-razem-dzieciom

Gościmy pierwszych Uchodźców z Ukrainy!

Przybyli do nas wczoraj, a dzisiaj powitaliśmy z nimi pierwszy dzień w Polsce🙌
5 Uchodźców z Ukrainy, bo o nich mowa to pierwsi Goście naszego Polsko-Ukraińskiego Ośrodka🇵🇱🇺🇦 (jeden z nich robił zdjęcie). Poranek z nimi spędził prezes Fundacji Adam Charif.
 
Zachęcamy Was do pomocy🧡:
 
Dzięki Waszym wpłatom powstało to wyjątkowe śniadanie – środki finansowe bardzo przydają się na zakup towarów pierwszej potrzeby. Zbieramy również poduszki i koce. Zapraszamy do pomocy.
Kontakt: 607 185 519.
 
 
 
 
 
 

Aktualizacja – zbiórka – Pomagajmy razem dzieciom i młodzieży z objętej wojną Ukrainy

Drodzy Darczyńcy, 
Przyjaciele Fundacji, 


Bardzo dziękujemy Wam za wsparcie finansowe naszego Ośrodka! Obserwując sytuację na Dworcu Centralnym i innych dworcach w Warszawie podjęliśmy decyzję o tymczasowym zastosowaniu lokalu jako noclegowni, a w późniejszym czasie jako świetlicy dla dzieci i młodzieży. Wynika to z tego, że jest on położony na granicy dzielnic Mokotów oraz śródmieście i jest do niego 15 min autobusem z Dworca Centralnego. Jest to miejsce na tyle duże, że mogłoby pomieścić na nocleg ok. 20 osób.

Część z uchodźców przyjeżdża do Warszawy i dopiero na miejscu szuka zakwaterowania, ponieważ nie posiada znajomości z osobami mieszkającymi w Polsce. Największe znaczenie ma zapewnienie odpoczynku wyczerpanym podróżą rodzinom, w tym szczególnie matkom z dziećmi. Samotne matki z dziećmi są w większym stopniu narażone na przestępstwa związane z kradzieżą, wyłudzeniami czy handlem ludźmi. Ich bezpieczeństwo powinno zostać zabezpieczone przez instytucje takie jak nasza Fundacja, które umożliwiają nocleg, a przypadku noclegu z innymi osobami zapewnią stosowny dozór w porze nocnej. Dla uchodźców najważniejsza jest pierwsza noc, by miały możliwość przespania się i nasycenia się po długiej podróży. Następnego dnia te osoby poszukują mieszkania lub instytucji, która może im zapewnić dłuższy pobyt. Część osób potrzebuje również jednorazowego noclegu ze względu na przesiadkę – następnego dnia te osoby udają się w podróż do mniejszych miast lub miejscowości na terenie Polski i Europy. Do Warszawy przyjeżdżają dlatego, że w tym kierunku jest więcej połączeń kolejowych.

Obecnie z uwagi na to, że pilniejsze jest zapewnienie noclegu osobom przybywającym do Warszawy, przygotowujemy się do otwarcia w lokalu noclegowni, umożliwiającej spędzenie w nim jednej nocy. Posłuży to osobom traktującym Warszawę jako miasto tranzytowe np. czekając na transport do innej części Polski lub do innego kraju. Nasze szacunki zakładają, że w ciągu 2 miesięcy mogłoby u nas przenocować około 1200 osób. Jednak by móc przyjąć tak dużą liczbę uchodźców potrzebujemy odpowiedniego sprzętu, przede wszystkim łóżek i materaców, by  mieli oni, na czym spać. Z uwagi na charakter działalności prowadzonej przez Fundację, w Ośrodku pierwszeństwo noclegu będą miały rodziny z dziećmi i młodzieżą. Ośrodek jako świetlica dla dzieci powstanie, ale za ok. 1-2 miesiące gdy sytuacja humanitarna w kraju ulegnie pewnego rodzaju poprawie. Dlatego też cel zbiórki na założenie w ramach ośrodka świetlicy dla dzieci i młodzieży pozostaje bez zmian, jest to jednak bardziej długofalowy projekt niż nasza obecna interwencja.

Dziękujemy za zrozumienie. 


Dużo pokoju i miłości. 
Wspólnie zapewnimy im bezpieczeństwo. 
Z serca dziękujemy za Waszą pomoc!

 

Zbiórka – Pomagajmy razem dzieciom i młodzieży z objętej wojną Ukrainy

Pomagajmy razem dzieciom i młodzieży z objętej wojną Ukrainy. W trosce o bezpieczeństwo dzieci ukraińskich, wytchnienie rodziców szukających schronienia w naszym kraju, Fundacja Instytut Edukacyjny Kolej na Ciebie, podejmuje inicjatywę otwarcia Polsko-Ukraińskiego Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży.

Z wielu regionów Ukrainy i z całej Polski przybywają dzieci i młodzież ukraińska. 3 marca liczba osób przybyłych do Polski przekroczyła 600 tys. Liczby stale wzrastają. Wśród tych osób są wystraszone dzieci. Chcemy okazać im serce, pragnąc stworzyć dzieciom i rodzinom ukraińskim warunki do życia, na jakie zasługują.

Tworzymy świetlicę i ośrodek edukacyjny, który zapewni dzienną opiekę dzieciom i młodzieży, a rodzicom da wytchnienie w trudnym czasie, w którym muszą zaadaptować się do nowej rzeczywistości. Dysponujemy lokalem o powierzchni ponad 80 m2 (z 3 salami, kuchnią, WC, zapleczem i poczekalnią) zlokalizowany w Warszawie na pograniczu Śródmieścia i Mokotowa, w dogodnej komunikacyjnie okolicy.

Pragniemy w nim stworzyć miejsce, które będzie służyło rodzinom szukającym ludzi, którym z zaufaniem mogą powierzyć opiekę nad swoimi dziećmi. Uruchomimy miejsce, w którym zapewnimy: – świetlicę dla 25 dzieci i młodzieży ukraińskiej z osobami mówiącymi w języku ukraińskim i polskim, w której mogłyby one spędzać dzień i popołudnia, – codzienne posiłki dla dzieci w postaci obiadów i podwieczorków, – udostępnimy kuchnię rodzicom/opiekunom, by mogli tam spędzać czas i wspólnie się integrować, – zorganizujemy w tej przestrzeni korepetycje, zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe, – zapewnimy opiekę psychologiczną i pedagogiczną.

 

 

Działamy od 2019 roku, organizując czas wolny dzieci i młodzieży z Warszawy i Bydgoszczy, prowadzimy zajęcia pozalekcyjne oraz konkursy. Od uruchomienia naszej działalności z różnych przez nas prowadzonych działań skorzystało ponad 600 osób. Mamy 9-osobowy zespół, który tworzą pasjonaci – harcerze, przyjaciele dzieci, młodzieży, osoby pracujące z nimi z zamiłowaniem i pasją. Szczególnie w tym czasie, uważamy, że my dorośli jesteśmy odpowiedzialni za tworzenie miejsc umożliwiających rozwój najmłodszym. Dzieci i młodzież rozwijają się wówczas, gdy ich otoczenie sprzyja pobudzaniu kreatywności oraz gdy mają zapewnioną opiekę osoby, której mogą zaufać.

Darowizny zostaną przeznaczone na pilne oraz długofalowe potrzeby związane z ośrodkiem. Dzięki nim zakupimy bieżące produkty, takie jak obiady dla dzieci i młodzieży, artykuły spożywcze na potrzeby posiłków, lodówkę a także na opiekę psychologiczną, pedagogiczną czy pomoc w nauce języka polskiego. Zbieramy także gry planszowe i zabawki – szczegóły zbiórki: https://kolejnaciebie.pl/zbiorka-dla-osrodka/

 

 

Dużo pokoju i miłości. Wspólnie zapewnimy im bezpieczeństwo. 

Z serca dziękujemy za Waszą pomoc!

 

Znamy zwycięzców – Finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Kolejowej

Znamy zwycięzców - Finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Kolejowej

Protokół z przebiegu Etapu Finałowego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Kolejowej

„Szlakiem Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej w 175-lecie jej otwarcia”

 
 
Na wstępie Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim Partnerom wspierającym:
Spółkom (w kolejności alfabetycznej): DB Cargo Polska; Kolejom Mazowieckiem; Szybkiej Kolei Miejskiej; Warszawskiej Kolei Dojazdowej;
Wydawnictwom (w kolejności alfabetycznej): Kurier Kolejowy; Na Kolei; Raport Kolejowy; Stacja Wyszków; Wolna Droga;
Stowarzyszeniu: Klub Miłośników EKD/WKD
..

W dniu 29 września 2020 roku w Stacji Muzeum odbyła się Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Kolejowej „Szlakiem Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej w 175-lecie jej otwarcia”. Spotkanie przebiegło według poniższego harmonogramu:

Godzina 10.00-11.00                      Rejestracja uczestników

                11.00-11.15                     otwarcie spotkania

                11.15-11.30                     omówienie spraw organizacyjnych

                11.30-12.00                    półfinał Konkursu (test online)

                12.00-12.45                    przerwa kawowa – obrady Komisji Konkursowej

                12.45            ogłoszenie wyników testu i wyłonienie finalistów Konkursu

                12.55            rozpoczęcie części finałowej

                13.45            ogłoszenie wyników Konkursu; zamknięcie spotkania

..

Zgodnie z Regulaminem powołano Główną Komisję Konkursową w składzie:

Pani Magdalena Sowińska – Przedstawiciel Stacji Muzeum – przewodnicząca Komisji

Pani Joanna Tucholska – Przedstawiciel Szybkiej Kolei Miejskiej

Pan Maciej Radecki – Prezes Stowarzyszenia Miłośników EKD/WKD

Pan Adam Charif – Prezes Stowarzyszenia Edukacja dla Rozwoju Kolei

..

Organizator dokonał zmian w Regulaminie dotyczących przebiegu Finału Konkursu (zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu pkt.9 ppkt. 5)

Zmiany dotyczą przebiegu Etap II, Gala Finałowa pkt. 2, wprowadzone zmiany brzmią:

2. Przebieg drugiej części etapu finałowego inaczej Finału Konkursu.

… „Do ścisłego Finału zostaje zakwalifikowanych 5 uczestników, którzy uzyskali w części pierwszej II etapu Konkursu największą liczbę punktów …”

… „Wyłonieni Finaliści w kolejności alfabetycznej, ustnie udzielają odpowiedzi na wylosowane pytanie. Każdy Finalista, który trzykrotnie nie odpowie na zadane pytanie traci możliwość uczestnictwa w dalszej części finału. …”

Konkurs przebiegał zgodnie z harmonogramem.

Stawiło się 33 uczestników z 10 Szkół wraz z Opiekunami – nauczycielami. Podczas prac Głównej Komisji Konkursowej uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia Stacji Muzeum. 

..

Do II Etapu – do Finału Konkursu zostali zakwalifikowani następujący uczestnicy:

..

Wszyscy wyłonieni uczestnicy przystąpili do etapu finałowego.

Główna Komisja Konkursowa wyłoniła następujących LAUREATÓW

Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Kolejowej

„Szlakiem Drogi Żelaznej Warszawsko Wiedeńskiej w 175-lecie jej otwarcia”

Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Organizatorów oraz nagrody dodatkowo ufundowane przez: DB Cargo Polska, Koleje Mazowieckie oraz Warszawską Kolej Dojazdową.

Członkowie Głównej Komisji Konkursowej oraz Organizatorzy: Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju Kolei i Stacja Muzeum gratulują Zwycięzcom, Opiekunom – nauczycielom oraz Szkołom.

..

Zapraszamy na kolejne spotkanie. 

Zdjęcia z Gali Finałowej

Protokół z przebiegu Etapu Finałowego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Kolejowej "Szlakiem Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej w 175-lecie jej otwarcia"

Półfinał Konkursu

Fot. Michał Ciechowski / Raport Kolejowy

Zwiedzanie Stacji Muzeum

Fot. Michał Ciechowski / Raport Kolejowy

Fot. Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim

Fot. Technikum Kolejowe im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy

Finał Konkursu

Fot. Michał Ciechowski / Raport Kolejowy

Zachowaj optymizm w czasie kryzysu

Zachowaj optymizm w czasie kryzysu

Zachowaj optymizm w czasie kryzysu

motivation-1402852_1920

W czasie epidemii jesteśmy w znacznie większym stopniu narażeni na popadanie w stany znudzenia, bezsilności i znużenia spowodowane mniejszą ilością ruchu oraz wieloma ograniczeniami nałożonymi na nasze życie codzienne. Wielu z nas sytuacja może w pewnym stopniu przytłaczać, ale obserwując naszą rzeczywistość skupmy się na pozytywnej sile, jaką stanowi optymizm.

1. Dostarczaj pozytywnych emocji

Korzystaj i ciesz się z drobnych przyjemności takich jak: poranna kawa czy spacer z psem. Schodząc z kanapy zastanów się, co lubisz robić i planując dzień umieść te działania pomiędzy innymi, które noszą oznaki rutyny. Pamiętaj – emocje są Twoim drogowskazem i wskazówką do postrzegania świata. Jeżeli wykonując codzienne proste zadania będziesz szukać radości, wówczas odkryje to nowe pokłady energii.

2. Nawiązuj i podtrzymuj relacje

Zagaduj ludzi wokół siebie, zadzwoń do przyjaciela lub koleżanki, odpręż się i spokojnie wysłuchaj drugiej strony.  Podziel się swoimi pomysłami i zajęciami, a także nie obawiaj się uczestniczyć w dyskusji, gdy masz odmienne zdanie. Rozmowa i szukanie wzajemnego zrozumienia buduje most pomiędzy dwoma osobami, dając im poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Czy nie zdarzyło Ci się, by szara pogoda za oknem straciła znaczenie, gdy znajomy opowiedział Ci interesującą historię albo zacytował śmieszny dowcip? Dziel się szczerze tym, co przeżywasz i wspieraj drugich, a w okresie kryzysu zachowasz silne relacje i dobre samopoczucie. 

3. Doceniaj to co robisz

O ile łatwiej jest podchodzić do obowiązków gdy wiesz, że to, co robisz ma sens i robisz to dobrze. Nawet jeżeli zdarza Ci się mylić, starasz się wówczas wyciągnąć konsekwencje z poniesionej chwilowej porażki i działasz dalej. Wiedz, że im dłużej i bardziej wnikliwie podchodzisz do jakiegoś tematu, tym szybciej go opanujesz. Gdy dane zadanie wydaje Ci się nużące, spróbuj poprawić sobie komfort pracy zaparzając herbatę lub włączając lampkę. Wierz w swoje możliwości i pamiętaj, że to, co spotykasz to kamienie Twojej drogi codziennego rozwoju.