Baza kandydatów – Formularz

Interesujący Cię obszar/stanowisko:

Dane personalne
Imię:
Nazwisko:
Email:
Telefon:

Wykształcenie

Doświadczenie
Doświadczenie w pracy w podobnym obszarze/na podobnym stanowisku
brak1 rok2 lataod 2 do 4 latpowyżej 5 lat
Określ swoją znajomość programu MS Office

Miesięczne oczekiwania finansowe (kwota brutto wyrażona w PLN):

Doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów, działań i aktywności szkolnych oraz pozaszkolnych – proszę wypisać dotychczasowe działania zorganizowane przez Pana/Panią w ciągu ostatnich lat oraz Pana/Pani zaangażowanie w ich prowadzenie (funkcję i czynności wykonywane w ramach tych obowiązków)

Dyspozycyjność
Od kiedy możesz rozpocząć pracę

CV i dokumenty potwierdzające kwalifikacje

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju Kolei z siedzibą w miejscowości Choszczowe, ul. Spacerowa 43, 07-243 Choszczowe. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z powołanym przez Stowarzyszenie Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@kolejnaciebie.pl. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88 – zwane dalej RODO)), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju Kolei będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Ponadto Państwa dane Stowarzyszenie może przetwarzać na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO np. w zakresie oczekiwań wysokości wynagrodzenia, możliwego terminu rozpoczęcia zatrudnienia, doprecyzowania rodzaju i poziomu kwalifikacji zawodowych. Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres jej trwania, a gdy wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach – przez okres 6 miesięcy. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu ich profilowania. Poprzez kliknięcie przycisku „Aplikuj” lub „Wyślij” zgadzają się/zgodzili się Państwo na przetwarzanie Państwa danych osobowych dla potrzeb niniejszej rekrutacji.