Main Menu

Twoja wiedza,
nasze wspólne bezpieczeństwo

Przejazd kolejowy jest miejscem, w którym bezpieczeństwo spotyka się z wiedzą i odpowiedzialnością. 

Odbiorcami projektu byli uczniowie klas kolejowych szkoły, 
którym przekazaliśmy wiedzę na temat bezpieczeństwa w transporcie kolejowym z punktu widzenia pracownika kolejowego systemu transportowego i użytkownika drogi. Podczas zajęć poznali oni sygnalizację, wskaźniki i urządzenia stosowane na torach oraz znaczenie tych symboli. Wykłady zostały połączone z dyskusją panelową na temat poziomu bezpieczeństwa na polskiej kolei. Zasady i przepisy stosowane na torach zostały uzupełnione przez opis wybranych wypadków kolejowych pozwalający spojrzeć na omawiane zagadnienia w szerszym kontekście. 

 

Uczniowie chętnie słuchali, zadawali pytania oraz aktywnie włączali się w dyskusję na temat bezpieczeństwa. Uważamy, że udało się nam pobudzić naszych odbiorców do większego zainteresowania zagadnieniami bezpośrednio związanymi z ich przyszłym zawodem. Omawiane tematy są elementem egzaminów zawodowych, a projekt stanowił doskonałe uzupełnienie treści przekazywanych w podstawie programowej dla zawodu Technik Elektroenergetyk Transportu Szynowego i Technik Transportu Kolejowego. 

 

Podczas Konferencji na Uniwersytecie Warszawskim nasza grupa przypomniała jak ważne jest bezpieczeństwo w czasie przejazdu przez skrzyżowanie drogi publicznej z torami kolejowymi. Kilkanaście sekund poświęconych na zatrzymanie się i ocenę sytuacji uratowało już niejedno istnienie. Wybierz życie!