Main Menu

Dla Członka

Kliknij na poniższe linki by pobrać pliki:

Deklaracja Członkowska – aktualizacja

Deklaracja opłacania składek (w tym aktualizacja)

 

Prześlij skan wypełnionej deklaracji poniżej


Terminy opłacania składek:

-Dla opłacających składki roczne (jednorazowo)

preferencyjna składka uczniowska na podstawie legitymacji szkolnej – 50 zł, dla pozostałych Członków 120 zł

Płatne do dnia 30 listopada danego roku.

 

-Dla opłacających składki ratalnie (półrocznie) – pierwsza rata

preferencyjna składka uczniowska na podstawie legitymacji szkolnej – 30 zł, dla pozostałych Członków 60 zł

Płatne do dnia 28 lutego danego roku.

 

-Dla opłacających składki ratalnie (półrocznie) – druga rata

preferencyjna składka uczniowska na podstawie legitymacji szkolnej – 30 zł, dla pozostałych Członków 60 zł

Płatne do dnia 30 listopada danego roku.

 

Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia:

05 2530 0008 2060 1066 3887 0001

Nest Bank

Pamiętaj! W tytule przelewu wpisz:

a. imię i nazwisko lub nazwa członka, którego składka dotyczy,
b. okres, za który składka jest opłacana.