Dokumenty

Aby pobrać dany plik należy kliknąć ikonę obok opisu pliku.

Fundacja Instytut Edukacyjny Kolej na Ciebie
Statut Fundacji.pdf
Stowarzyszenie Instytut Kolej na Ciebie
Regulamin Stowarzyszenia Instytut Kolej na Ciebie z dnia 25 kwietnia 2023.pdf
Zaświadczenie nr 4-2023 z dnia 4 maja 2023 o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych – Stowarzyszenie Instytut Kolej na Ciebie.pdf
Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Instytut Kolej na Ciebie za rok 2022.pdf
Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Instytut Kolej na Ciebie za rok 2022.pdf
Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Instytut Kolej na Ciebie za rok 2021.pdf
Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Instytut Kolej na Ciebie za rok 2020.pdf
Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Instytut Kolej na Ciebie za rok 2019.pdf