Nasze cele:

  • Rozwój edukacji kolejowej przez krzewienie wiedzy dotyczącej istoty kolejnictwa, 
  • Rozwijanie współpracy w edukacji kolejowej,
  • Integracja środowiska wewnątrz szkół kolejowych,
  • Rozwój zainteresowań uczniów w dziedzinie transportu kolejowego,
  • Popularyzacja kolei jako środka transportu
    i odpowiedzialnego pracodawcy oraz poprawa wizerunku polskiego rynku kolejowego,
  • publiczna prezentacja potencjału i potrzeb sektora transportu kolejowego,
  • wspieranie oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa na kolei i w ruchu kolejowym w Polsce.

Dołącz do naszej drużyny!

Wypełnij deklarację członkowską, wydrukuj, zeskanuj i prześlij ją do nas!