Dołącz do nas!

Nasze cele:

  • Rozwój edukacji kolejowej przez krzewienie wiedzy dotyczącej istoty kolejnictwa, 
  • Rozwijanie współpracy w edukacji kolejowej,
  • Integracja środowiska wewnątrz szkół kolejowych,
  • Rozwój zainteresowań uczniów w dziedzinie transportu kolejowego,
  • Popularyzacja kolei jako środka transportu
    i odpowiedzialnego pracodawcy oraz poprawa wizerunku polskiego rynku kolejowego,
  • publiczna prezentacja potencjału i potrzeb sektora transportu kolejowego,
  • wspieranie oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa na kolei i w ruchu kolejowym w Polsce.

Dołącz do naszej drużyny!

Wypełnij deklarację członkowską, wydrukuj, zeskanuj i prześlij ją do nas!

Kliknij na poniższe linki by pobrać pliki:

Deklaracja Członkowska – aktualizacja

Deklaracja opłacania składek (w tym aktualizacja)

 

Prześlij skan wypełnionej deklaracji poniżej


Terminy opłacania składek:

-Dla opłacających składki roczne (jednorazowo)

preferencyjna składka uczniowska na podstawie legitymacji szkolnej – 50 zł, dla pozostałych Członków 120 zł

Płatne do dnia 30 listopada danego roku.

 

-Dla opłacających składki ratalnie (półrocznie) – pierwsza rata

preferencyjna składka uczniowska na podstawie legitymacji szkolnej – 30 zł, dla pozostałych Członków 60 zł

Płatne do dnia 28 lutego danego roku.

 

-Dla opłacających składki ratalnie (półrocznie) – druga rata

preferencyjna składka uczniowska na podstawie legitymacji szkolnej – 30 zł, dla pozostałych Członków 60 zł

Płatne do dnia 30 listopada danego roku.

 

Numer rachunku bankowego Stowarzyszenia:

05 2530 0008 2060 1066 3887 0001

Nest Bank

Pamiętaj! W tytule przelewu wpisz:

a. imię i nazwisko lub nazwa członka, którego składka dotyczy,
b. okres, za który składka jest opłacana.