Formularz kontaktowy – Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju Kolei z siedzibą w Choszczowem przy ul. Spacerowa 43 (zwane dalej: „Stowarzyszeniem”)
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom współadministratorów, jak też podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju Kolei w celu przyjęcia zapytania kontaktowego, rozpatrzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi, na podstawie 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu współadministratorów;

W Stowarzyszeniu Edukacja dla Rozwoju Kolei został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail:iod@kolejnaciebie.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju Kolei Inspektor Ochrony Danych (IOD), ul. Spacerowa 43, 07-243 Choszczowe.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu trwania relacji ze Stowarzyszeniem.

Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę (jeżeli jest wyrażana) w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Państwo uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialne jest Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju Kolei.