Main Menu

Protokół Konkursu

“Ambasadorzy bezpieczeństwa kolejowego”

Na wstępie Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju Kolei bardzo dziękuje Uczestnikom i Partnerom ze szkół:

  • Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta – z siedzibą w Małaszewiczach.
  • Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. „Kolejówka” – z siedzibą w Warszawie

W sposób szczególny Organizatorzy dziękują  Pani Dyrektor Technikum nr 7 Agnieszce Borkowskiej-Gut za Pani obecność i słowa skierowane do zebranych.

Dnia 11 lutego 2021 roku na platformie MS Teams odbyła się Gala Finałowa Konkursu “Ambasadorzy bezpieczeństwa kolejowego”. Spotkanie przebiegło według poniższego harmonogramu:

Godzina

16:00-16:10

Próby techniczne, oczekiwanie na uczestników

 

16:10-16:25

Otwarcie spotkania – wystąpienia przedstawiciela Stowarzyszenia  oraz przedstawicieli Szkół

 

16:25-16:40

Omówienie spraw organizacyjnych

 

Finał Konkursu – wystąpienia uczestników

 

16:40-16:55

Borek Maksymilian

Sygnalizacja kabinowa 2 – system ostrzegania w trudnych warunkach atmosferycznych

 

16:55-17:10

Dąbrowski Michał

Sygnał życia na przejazdach drogowo kolejowych

 

17:10-17:25

Fedorowicz Patrycja

Czujniki, jako bezpieczeństwo na kolei

 

17:25-17:50

Harasimiuk Marta

Projekt poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi

 

17:50-18:05

Kubrak Michał

Wybierz życie

 

18:05-18:15

Przerwa

 

18:15-18:30

Maślanka Dominik

Urządzenie poprawiające bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo- drogowych umożliwiające możliwie najszybsze działanie w celu uniknięcia wypadku

 

18:30-18:45

Półtorak Dominik

System wczesnego ostrzegania maszynisty przed przeszkodami na torach.

 

18:45-19:00

Taruc Kajetan

Częściowa eliminacja przejazdów kolejowo-drogowych

 

19:00-19:15

Wójcik Ewa

Poduszka bezpieczeństwa

 

19:15-19:30

Przerwa kawowa – obrady komisji konkursowej

 

19:30-19:40

Ogłoszenie wyników

Zgodnie z Regulaminem Powołano Główną Komisję Konkursową w składzie:

Pani Małgorzata Trębicka-Żuk – Przedstawiciel Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach 

Pan Jacek Jarocki – Przedstawiciel Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach

Pan Adam Charif – Przedstawiciel Stowarzyszenia Edukacja dla Rozwoju Kolei

Pan Jędrzej Kaczmarczyk  – Przedstawiciel Stowarzyszenia Edukacja dla Rozwoju Kolei

Konkurs przebiegał zgodnie z harmonogramem.

Na Gali stawiło się 9 Uczniów z 3 Nauczycielami (Opiekunami).

Do II Etapu – Finału zakwalifikowali się następujący uczestnicy:

LP.

imię i nazwisko

Szkoła – nazwa

Szkoła – miasto

1.

Borek Maksymilian

Technikum nr 7

Warszawa

2.

Dąbrowski Michał

Zespół Szkół im. Stanisława Władysława Reymonta

Małaszewicze

3.

Fedorowicz Patrycja

Zespół Szkół im. Stanisława Władysława Reymonta

Małaszewicze

4.

Harasimiuk Marta

Zespół Szkół im. Stanisława Władysława Reymonta

Małaszewicze

5.

Kubrak Michał

Technikum nr 7

Warszawa

6.

Maślanka Dominik

Zespół Szkół im. Stanisława Władysława Reymonta

Warszawa

7.

Półtorak Dominik

Technikum nr 7

Warszawa

8.

Szczygielski Mateusz

Zespół Szkół im. Stanisława Władysława Reymonta

Małaszewicze

9.

Taruc Kajetan

Zespół Szkół im. Stanisława Władysława Reymonta

Małaszewicze

10.

Wójcik Ewa

Zespół Szkół im. Stanisława Władysława Reymonta

Małaszewicze

Z udziału w II Etapie – Finale konkursu zrezygnował pan Mateusz Szczygielski.

Pozostali uczestnicy przystąpili do Etapu Finałowego.

 Główna Komisja Konkursowa wyłoniła następujących LAUREATÓW Konkursu

“Ambasadorzy bezpieczeństwa kolejowego” 

Miejsce

Imię i nazwisko oraz szkoła

Nazwa innowacji

I

Ewa Wójcik – Zespół Szkół im. Stanisława Władysława Reymonta

Poduszka bezpieczeństwa

II

Patrycja Fedorowicz – Zespół Szkół im. Stanisława Władysława Reymonta

Czujniki, jako bezpieczeństwo na kolei

III

Marta Harasimiuk – Zespół Szkół im. Stanisława Władysława Reymonta

Projekt poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi

Wyróżnienie

Michał Dąbrowski – Zespół Szkół im. Stanisława Władysława Reymonta

Sygnał życia na przejazdach drogowo kolejowych

Wyróżnienie

Dominik Maślanka – Zespół Szkół im. Stanisława Władysława Reymonta

Urządzenie poprawiające bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo- drogowych umożliwiające możliwie najszybsze działanie w celu uniknięcia wypadku

Zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 8. ust. 4 pkt. 6 Regulaminu Konkursu „Ambasadorzy Bezpieczeństwa Kolejowego” Organizator po konsultacji z Członkami Głównej Komisji Konkursowej podjął decyzję o odstąpieniu od przyznawania Nagrody Publiczności ze względu na niewielkie zainteresowanie głosowaniem.

 

Laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju Kolei.

Szkoły otrzymały dyplomy za umożliwienie udziału uczniom.

Wszystkim uczestnikom zostały wręczone dyplomy za udział w konkursie.

 

Członkowie Głównej Komisji Konkursowej oraz Organizatorzy:  Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju Kolei, Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach, Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. „Kolejówka”  w Warszawie, gratulują Zwycięzcom i Opiekunom.

 

 

 

Zapraszamy na następne spotkanie.