Main Menu

Konkurs - Ambasadorzy Bezpieczeństwa Kolejowego

serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w międzyszkolnym konkursie Ambasadorzy Bezpieczeństwa Kolejowego stworzonym dla pasjonatów kolei i uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Małaszewiczach oraz Technikum nr 7 d. „Kolejówka” w Warszawie.

Przebieg Konkursu:

Etap I.

Odbywa się w sposób zdalny za pomocą platformy internetowej na stronie www.kolejnaciebie.pl udostępnionej przez Organizatorów. Szczegółowe zagadnienia konkursowe zostaną przedstawione na spotkaniu organizacyjnym odbywającym się zdalnie dla uczestników z Twojej szkoły – po wypełnieniu formularza skontaktujemy się z Tobą na adres e-mail, który podałeś.

Etap II. Gala Finałowa

Gala Finałowa zostanie zorganizowana na Platformie Teams w dniu 4 lutego 2021 r. W Gali Finałowej mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które otrzymały „Certyfikat udziału w Konkursie” oraz ich opiekunowie – nauczyciele szkół uczestników Konkursu. Na czym polega zadanie finałowe:

Zakres merytoryczny części ścisłego Finału obejmuje:
Przygotowanie i omówienie założeń pomysłu (innowacji) mającej na celu podniesienie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Jak wziąć udział w Konkursie?

Możecie wziąć udział w konkursie przez wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego – załączonego poniżej.

Ważne: w przypadku pytań dot. Konkursu i problemów z wypełnieniem formularza piszcie na adres: acharif@kolejnaciebie.pl.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Zostań Ambasadorem Bezpieczeństwa Kolejowego!

Organizatorzy Konkursu: Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju Kolei i Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Małaszewiczach.