Nasz punkt widzenia

Zapoznaj się z naszym podejściem i dołącz do nas!

Nasz punkt widzenia:
Bezpieczniejsza kolej, bezpieczniejszy świat

Uważamy, że tak  jak nowoczesny powinien być tabor kolejowy i infrastruktura, tak samo nasze podejście powinno nadążać wyrównując różnice edukacyjne i rozwijając potencjał uczniów. Nasze globalne spojrzenie na kolej to świadomość, że bezpieczniejsza kolej to bezpieczniejszy i lepiej funkcjonujący świat wokół nas. 

Po pierwsze: zapewnić bezpieczeństwo

Zagadnienia związane z prowadzeniem i nadzorem ruchu kolejowego są naszym priorytetem – uważamy, że należy podejmować śmiałe inicjatywy wymieniając przestarzałe urządzenia i podwyższając poziom bezpieczeństwa, tak aby nie tylko reagował na pogorszenia stanu zdrowia maszynisty, ale także pozwalał wykluczyć błędy i raportować je. Jesteśmy przekonani, że tylko zdecydowane kroki pozwolą zapobiec wypadkom kosztującym życie i zdrowie wielu ludzi. 

Kolej motorem rozwoju gospodarczego państwa

Jako najefektywniejszy środek transportu kolej pozwoli na rozwój gospodarczy Polski dzięki strategicznemu położeniu naszego kraju na mapie Europy środkowo-wschodniej i na przecięciu dwóch ważnych korytarzy transportowych: północ-południe i wschód-zachód. Rozwój transportu multimodalnego i zwiększanie dopuszczalnych maksymalnych nacisków na oś pozwoli zwiększyć tranzyt, eksport i import towarów.