Main Menu

Nasza obietnica: Bezpieczniejsza kolej

Więcej: o Stowarzyszeniu

O nas

Zarząd

Oficjalne dokumenty

Dla Członka

Misja

Misją Stowarzyszenia Edukacja dla Rozwoju Kolei jest edukowanie, upowszechnianie wiedzy i budowanie właściwych postaw na rzecz bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. 

Wizja

Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju Kolei jest miejscem spotkań i wymiany wiedzy oraz poglądów na temat edukacji kolejowej. 

Nasze wartości

Równość

Wszyscy członkowie i członkinie zasługują na szacunek i mają te same prawa i obowiązki.  Tworząc wspólne projekty uczestniczymy w międzypokoleniowej wymianie doświadczeń członków Stowarzyszenia, która pozwala nam zachować świeże spojrzenie.

Szacunek

Tworzymy kulturę szacunku, ponieważ wiemy kim jesteśmy i co sobą reprezentujemy. Nie tworzymy sztucznych struktur by nie ograniczać Twojego potencjału. Wiemy, że bez zaangażowania naszego zespołu Edukacja dla Rozwoju Kolei nie byłaby codziennie coraz lepsza. 

Otwartość

Każdy z członków ma prawo do kreowania i wyrażania własnych pomysłów i koncepcji, ponieważ dzięki innowacjom naszych członków nieustannie się rozwijamy angażując się w  projekty przyczyniające się do zmiany społecznej i nowego postrzegania kolei. Praca zespołowa pomaga każdemu z nas docenić czym jest spojrzenie z wielu perspektyw  i dlatego naszym atutem jest to, że się różnimy. 

Odpowiedzialność

Codziennie jesteśmy zmuszeni do poszukiwania czynników przewagi dzięki, którym możemy wpływać na rzeczywistość. Dzięki poczuciu odpowiedzialności za Stowarzyszenie i ciężkiej pracy naszych członków pracujących na reputację organizacji możemy realizować swoją misję edukując dzieci i młodzież z sukcesem finalizując kolejne projekty. 

Przejrzystość

Rzetelność i przejrzystość pełnią kluczową rolę w naszej Społeczności.  Obiektywność w ocenie działań i projektów oraz dokładność w ich realizacji pozwalają nam utrzymywać zaufanie wśród naszych członków, a partnerom dają pewność wiarygodności naszej organizacji.

Dążenie do mistrzostwa

Zaangażowanie naszych członków, ścisła współpraca z partnerami, a także realizacja naszych celów są narzędziem do rozwoju i samorealizacji naszych członków tworząc organizację o elastycznym podejściu, której członkowie myślą i działają w sposób nieschematyczny.

Bądźmy w kontakcie

Chcesz wiedzieć więcej na temat naszego Stowarzyszenia? Zapraszamy do kontaktu z nami, odpowiemy na pytania i ważne dla Państwa kwestie.