Main Menu

O nas - Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju Kolei

Nasze wartości

Zarząd

Oficjalne dokumenty

Dla Członka

Misja

Misją Stowarzyszenia Edukacja dla Rozwoju Kolei jest edukowanie, upowszechnianie wiedzy i budowanie właściwych postaw na rzecz bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. 

Wizja

Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju Kolei jest miejscem spotkań i wymiany wiedzy oraz poglądów na temat edukacji kolejowej. 

Stawiamy sobie za cel kształtowanie edukacji kreatywnej, innowacyjnej i technicznej na każdym poziomie nauczania

Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju Kolei to społeczność osób związanych z koleją którym celem jest ożywianie rynku kolejowego poprzez działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, odpowiedzialnego rozwoju, łączenia przepisów prawa z ich interpretacją i zastosowaniem w codziennej pracy.

drugim bardzo ważnym filarem naszej działalności jest edukacja kolejowa rozumiana zawsze w kontekście zwiększania kompetencji kadr kolejowych, rozwoju umiejętności uczniów. W dydaktyce stawiamy na kreatywność, wiedzę kolejową i techniczną oraz rozbudzanie pasji nastawione na bezpośredni kontakt i marzenia młodych ludzi.

Nasze obszary

Doradztwo zawodowe

Odpowiedzialne doradztwo zawodowe to nasza codzienna misja wobec uczniów – mówiąc o pracy na kolei wskazujemy jej zalety a, mówiąc o wymaganiach przekazujemy jakie predyspozycje są niezbędne wykonywania danych obowiązków i jaka ścieżka zawodowa czeka kandydata do tego zawodu. Zachęcamy do zdobywania wiedzy i korzystania z praktyk u pracodawców kolejowych. Wizyty w szkołach podstawowych, podczas których uczniowie mogą poznać kolejarzy są dla uczniów zawsze niezapomnianym przeżyciem.

Szkoła - projekty i warsztaty edukacyjne

Chcemy wspierać szkoły poprzez praktyczne projekty realizowane w Kołach Kolejowych. Dzięki tym działaniom szkoły stają się miejscem zdobywania nowych kompetencji i realizowania twórczych pasji. Z przyjemnością wspieramy szkoły w rozwoju pasji uczniów i budowaniu rzetelnej wiedzy technicznej.  

 

 

Młodzież - miłośnicy kolei

Bardziej  świadomi uczniowie to bardziej odpowiedzialni pracownicy dlatego oprócz działalności angażujemy się w promocję bezpieczeństwa na obszarze kolejowym. Uczymy korzystać z narzędzi, a specjalistyczne szkolenia
na szczególnie ważne tematy takie jak technika kolejnictwa oraz bezpieczeństwo elektryczne od najmłodszych lat wyrabiają dobre nawyki.

Zapraszamy do współpracy!

Chcesz wiedzieć więcej na temat naszego Stowarzyszenia? Zapraszamy do kontaktu z nami, odpowiemy na pytania i ważne dla Państwa kwestie.