Main Menu

Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju Kolei i Stacja Muzeum serdecznie zapraszają do udziału

w II Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Kolejowej „Europa Pełną Parą 2021”

Konkurs jest adresowany do uczniów techników z klas o profilach kolejowych z całej Polski.

Tematyka obejmować będzie pytania z różnych dziedzin kolejnictwa, od zasad sygnalizacji i prowadzenia ruchu pociągów, przez budowę pojazdów trakcyjnych, po specyfikę pracy zawodów kolejowych. Wiedza zdobyta w czasie nauki tematów konkursowych wesprze przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych. Aktualne zagadnienia przyczynią się do tworzenia właściwych nawyków i budowania kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Rok 2021 został przez Komisję Europejską ogłoszony Europejskim Rokiem Kolei. Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju Kolei również włącza się w tę inicjatywę. Dzięki konkursowi uczestnicy dowiedzą się także jaką rolę odgrywa kolej w europejskiej technice, gospodarce i dziedzictwie.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy:

  • w pierwszym etapie rywalizacja przebiega w formie zdalnej – uczniowie zgłaszają się za pośrednictwem formularza dostępnego w przesłanym przez nauczycieli linku: https://kolejnaciebie.pl/karta-zgloszeniowa-okwk-2021/. Następnie, po zaakceptowaniu zgłoszenia, otrzymają na swoją skrzynkę mailową materiały do nauki. W dniu 22 kwietnia 2021 r. zdalnie napiszą test. Szkoła otrzyma informację o zgłoszeniach swoich uczniów i ich wynikach. Każda placówka zgłasza do etapu finałowego dwóch reprezentantów (zapraszamy z opiekunem).
  • etap finałowy odbędzie się 17 czerwca 2021 w siedzibie Stacji Muzeum w Warszawie i będzie składał się z dwóch części: pierwsza, półfinał to test wiedzy 20 pytań (forma mobilna internetowa). Druga część, finał jest przeprowadzany w formie ustnej, podczas której uczestnicy odpowiadają przed komisją na pytania wylosowane z puli 50 przygotowanych pytań.


Ze względu na obecną sytuację epidemiczną Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość zmian w części finałowej. 

Zagadnienia konkursowe oraz zasady konkursu dostępne są w Regulaminie II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Kolejowej „Europa pełną parą 2020”.

 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia – www.kolejnaciebie.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału!