Partnerzy

Członkostwo – Fundacja Instytut Edukacyjny Kolej na Ciebie jest członkiem następujących organizacji i inicjatyw

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego w Dzielnicy Mokotów

Partnerstwo dla Mokotowa „Moje Sielce”

Polski Związek Modelarzy Kolejowych

Partnerzy – Spółki i Instytucje, które objęły patronatem poszczególne projekty Fundacji Instytut Edukacyjny Kolej na Ciebie

Partnerzy Międzyszkolnego Konkursu „Z inicjatywą w stronę pasażera”

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

„PKP Intercity” S.A.

Partnerzy Konkursu fotograficznego Warszawa z koleją w tle

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. (SKM Warszawa)

Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. „Kolejówka”

Partnerzy wydarzenia Kolejowy Dzień Dziecka w Bydgoszczy

Patronat Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego

POLREGIO S.A.

PKP Cargo S.A.

Grono Spółek i Instytucji wspierających II Ogólnopolski Konkurs Ambasadorzy Bezpieczeństwa Kolejowego

Patronat honorowy
Współorganizator

Honorowy Patronat Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

Patronat Honorowy

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach

Patroni konkursu

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

Stowarzyszenie Klub Miłośników EKD/WKD

DB Cargo Polska S.A.

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

Koleje Małopolskie Sp. z o.o.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

Patronat medialny

Dwutygodnik „WOLNA DROGA”

Portal NaKolei.pl