Partnerzy

Nasi Partnerzy

Działalność Instytutu nie byłaby możliwa gdyby nie współpraca i wsparcie Partnerów, którzy angażując się w działalność Stowarzyszenia sprawiają, że jego głos jest słyszalny. 

Współpracujemy ze szkołami, w których prowadzimy zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, aktywizujemy koła zainteresowań i pomagamy rozwijać talenty młodych ludzi. 

Angażujemy spółki kolejowe w odkrywanie talentów młodych ludzi organizując konkursy związane z branżą transportu kolejowego. 

Szkoły, które zawiązały ze Instytutem długotrwałą współpracę obejmującą m.in.  bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

Technikum nr 7 w Zespole Szkół

im. inż. Stanisława Wysockiego

d. „Kolejówka” w Warszawie

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach

IX Liceum Ogólnokształcące

im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie

Spółki i instytucje współpracujące ze Stowarzyszeniem w ramach konkursów i innych działań popularyzatorskich – w tym przede wszystkim II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Kolejowej „Europa Pełną Parą 2021”

Honorowy Patron

II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Kolejowej

„Europa Pełną Parą 2021”

Minister Edukacji i Nauki

Współorganizator 

II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Kolejowej

„Europa Pełną Parą 2021”

Stacja Muzeum

Deutsche Bahn Cargo Polska

Szybka Kolej Miejska

Stowarzyszenie Klub Miłośników EKD/WKD

Koleje Mazowieckie

Koleje Wielkopolskie

Warszawska Kolej Dojazdowa

Literacka PKP-Jazda

Sedukol Studium Edukacji Kolejowej

Henryk Skwarka