Podsumowanie I Etapu Konkursu Ambasadorzy Bezpieczeństwa Kolejowego – I edycja

Protokół z przebiegu I Etapu Konkursu

Ambasadorzy Bezpieczeństwa Kolejowego

Pierwszy etap konkursu Ambasadorzy Bezpieczeństwa Kolejowego zgodnie z założeniami Konkursu został przeprowadzony w szkołach:

  1. Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Małaszewiczach,
  2. Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. „Kolejówka” w Warszawie.

w dniu 18 grudnia 2020 r. wzięło udział 16 uczniów.

Zgodnie z §7 Rozdz. II ust. 1 Regulaminu Konkursu do ścisłego Finału zostaje zakwalifikowanych 10 Uczestników, którzy uzyskali w części pierwszej II etapu Konkursu największą liczbę punktów. Do finału Konkursu Ambasadorzy Bezpieczeństwa Kolejowego zakwalifikowano następujące osoby:

A.  z największa liczbą punktów:

  1. Dominik Maślanka ……………………93,3% Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach
  2. Michał Dąbrowski …………….90% Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach
  3. Dominik Półtorak ……………90% Technikum nr 7 d. „Kolejówka” w Warszawie

B. Pozostali zakwalifikowani uczestnicy to:

4. Michał Kubrak
5. Patrycja Fedorowicz
6. Kajetan Taruc
7. Maksymilian Borek
8. Ewa Wójcik
9. Marta Harasimiuk
10. Mateusz Szczygielski

Skład komisji nadzorującej przebieg pierwszego etapu Konkursu:

Antoni Bednarski, Mikołaj Gutorski, Jędrzej Kaczmarczyk – Członkowie Komisji ze strony zespołu w ramach programu Inicjatywy Młodzieżowe
Adam Charif – Przewodniczący Komisji Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju Kolei
Małgorzata Trębicka-Żuk – Członek Komisji Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Małaszewiczach

Uczestnikom i Ich Opiekunom  serdecznie gratulujemy,

do zobaczenia w finale!

Dalszy przebieg Konkursu:

Etap II. Gala Finałowa

Gala Finałowa zostanie zorganizowana na Platformie Teams w dniu 11 lutego 2021 r. W Gali Finałowej mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które otrzymały „Certyfikat udziału w Konkursie” oraz ich opiekunowie – nauczyciele szkół uczestników Konkursu. Na czym polega zadanie finałowe:

Zakres merytoryczny części ścisłego Finału obejmuje:
Przygotowanie i omówienie założeń pomysłu (innowacji) mającej na celu podniesienie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Szczegółowe zasady II. Etapu omówiono w Regulaminie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Z zasadami konkursu można zapoznać się w poniższym Regulaminie