Trasujemy potrzeby! Wyraź opinię na temat komunikacji na Mokotowie

Zespół młodzieżowy inicjatywy „Trasujemy potrzeby” zapraszam do zgłaszania opinii i pomysłów dotyczących komunikacji miejskiej na Mokotowie, a także brania udziału spotkaniach dyskusyjnych na ten temat.
 
Będziemy badać opinię mieszkańców i zbierać pomysły potencjalnych zmian w komunikacji:
🟢Wewnątrz dzielnicy Mokotów,
🟠W relacjach pomiędzy dzielnicą Mokotów a ościennymi dzielnicami, gminami i miejscowościami.
Bierzemy pod uwagę wszystkie środki transportu zbiorowego🚄🚋🚍
Zapraszamy do udziału w spotkaniu i wypełnienia ankiety📱📝 – będzie ona dostępna w formie internetowej oraz papierowej.
 
Etapy projektu:
🔵Zbieranie opinii mieszkańców i osób zainteresowanych w formie ankiet online oraz papierowych,
🔵Podsumowanie i przejrzenie opinii,
🔵Konsultacje z ekspertami transportu i wybór najbardziej istotnych propozycji zmian,
🔵Panel dyskusyjny i głosowanie mieszkańców na temat wybranych w poprzednim etapie pomysłów.
 
💬📝Spotkania, dyskusje i ankiety to szansa na to by wpłynąć na transport w dzielnicy i nagłośnić potrzeby mieszkańców.
🔊Dlaczego warto? Dzięki naszej inicjatywie Twój pomysł na zmianę może dotrzeć do szerszej grupy odbiorców
 
Projekt sfinansowany ze środków m. st. Warszawy w ramach projektu Aktywna Warszawska Młodzież.
1

Terminy spotkań

Spotkanie 1 – 15.06.2024 g. od 17:00 do 18:30, Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców –  Możliwość udziału w dyskusji na temat komunikacji miejskiej w relacjach na Mokotów oraz wewnątrz dzielnic oraz wypełnienia w formie papierowej ankiety dotyczącej komunikacji miejskiej.

Spotkanie 2 – 20.07.2024 g. od 15:00 do 17:30, Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców

Ramowy Plan spotkania:

15:00-15:30 Prezentacja pomysłów przez zainteresowanych zgłaszających

15:30-16:30 Dyskusja na temat zgłoszonych pomysłów oraz

16:30-17:00  Wręczenie upominków dla osób zgłaszających swoje pomysły.

Spotkanie 3 – 31.08.2024 g. 15:00 – 16:00, Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców

16:00 – 17:00 Prezentacja zwycięskich pomysłów i wręczenie podziękowań osobom, które je przygotowały

Terminy ankiet

14.06.2024 g. 20:00 – udostępnienie formularzy ankietowych do wypełniania w wersji elektronicznej i papierowej (do wydruku)

15.06.2024 od 17:00 do 18:30 – możliwość wypełnienia i zostawienia na miejscu formularza w wersji papierowej

10.07.2024 g. 23:59 – końcowy termin wypełniania ankiet 

20.07.2024 g. 18:30 – uruchomienie głosowania na pomysły zgłoszone przez mieszkańców i osoby zainteresowane

23.08.1024 g. 23:59 –  końcowy termin głosowania na pomysły 

2

Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców, ul. Woronicza 44A, 02-640 Warszawa

3