Main Menu

Uwaga! Zmiana terminu II Etapu Konkursu

Szanowni Państwo,
 
w imieniu Organizatorów Konkursu – Stowarzyszenia Edukacja dla Rozwoju Kolei i Stacji Muzeum informujemy, że termin Gali Finałowej został ostatecznie przełożony na 1 października br. Zmiana wynika z tego, że we wcześniej zaplanowanym terminie 24 września br. odbywają się kolejowe Targi Trako, co mając na uwadze Organizatorzy zaplanowali nowy termin w ten sposób, by umożliwić Państwu udział zarówno w targach jak i w konkursie. Przepraszamy za spowodowaną zmianą niedogodność i informujemy, że nie planujemy dalszych zmian terminu.
Rozpoczęcie oficjalnej części nastąpi o godzinie 11:00. Organizatorzy będą oczekiwali na Państwa już od godziny 9:00. 
Korzystając ze sposobności pragniemy życzyć Państwu wszelkiej wytrwałości, pogody ducha i wszelkich sukcesów w nowym roku szkolnym.
 
Żywimy nadzieję spotkać się z Państwem 1 października br. w Stacji Muzeum w Warszawie 
 
Organizatorzy II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Kolejowej
Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju Kolei i Stacja Muzeum
 

Protokół z przebiegu I Etapu

 II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Kolejowej „Europa Pełną Parą”

 

Pierwszy etap Konkursu został przeprowadzony zgodnie z założeniami Konkursu w dniu 22 kwietnia 2021 r. w godzinach 11:00-12:00 w formie zdalnej za pomocą platformy testportal.pl. Spośród 236 osób, które przesłały zgłoszenia do konkursu w I etapie wzięło udział 211 uczestników z 23 szkół ponadpodstawowych z terenu całej Polski.

 

Komitet Organizacyjny Konkursu wprowadza zmiany zapisów w Regulaminie Konkursu dotyczące zasad wyłaniania osób kwalifikujących się do Finału Konkursu. Zmiana spowodowana jest przewidywaną organizacją etapu finałowego w formie stacjonarnej, którego Organizatorzy mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników konkursu oraz przepisy wydane przez stosowne organy, mające na celu przeciwdziałanie epidemii koronawirusa, decydują się na ograniczenie liczby osób mogących wziąć udział w wydarzeniu.

 

Z uwagi na dużą liczbę osób, które uzyskały wynik 37 punktów Komisja postanawia dopuścić do finału 39 osób, które otrzymały wynik większy lub równy 38 punktów. Ze względu nietypową sytuację występującą w wynikach uczniów ZSP nr 5 w Łodzi, spośród których 11 osób otrzymało równą liczbę punktów, Komisja postanawia zakwalifikować do II Etapu 14 Reprezentantów ww. szkoły.

 

W związku z powyższym zmianie ulega zmianie zapis §7 Rozdz. 1 pkt. 4 Regulaminu Konkursu i otrzymuje następujące brzmienie: Do następnego etapu kwalifikuje się 39 uczestników, którzy uzyskają największą liczbę punktów, jednak nie mniejszą niż 20 pkt. Ponadto, do Etapu II może zakwalifikować się nie więcej niż 14 reprezentantów danej uczestniczącej w Konkursie szkoły.

 

Ponadto z uwagi na błąd merytoryczny w pytaniu nr 35 o treści: Sygnał Rm1 „Ode mnie” wygląda następująco:” Komisja Konkursowa zadecydowała przyznać każdemu Uczestnikowi 1 punkt za odpowiedź na to pytanie, niezależnie od udzielonej odpowiedzi.

  W związku z powyższym do Finału II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Kolejowej zakwalifikowano następujące osoby:  

Z największą liczbą punktów:

 
 1. Miłosz Ratyński –              100%
Technikum Kolejowe im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
 1. Dominik Maślanka –         100%
Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach
 1. Hubert Kempko –              100%
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Łodzi

Pozostali zakwalifikowani Uczestnicy:
 1. Mateusz Łuszczek
 2. Michał Szurmak
 3. Klaudiusz Balcerzak
 4. Michał Kubiak
 5. Karol Wyrwiński
 6. Daniel Rokicki
 7. Wiktoria Skorupińska
 8. Filip Marek
 9. Grzegorz Gerek
 10. Bartłomiej Polit
 11. Aleksandra Kozłowska
 12. Igor Skawiński
 13. Jakub Szczepański
 14. Maksymilian Koło
 15. Aleksander Witkowski
 16. Julia Wojciechowska
 17. Wojciech Wawrzko
 18. Bartłomiej Heleniak
 19. Mateusz Głowacki
 20. Maciej Bober
 21. Ludwik Ożarowski
 22. Michał Kabat
 23. Patrycja Kołodziej
 24. Dariusz Mincewicz
 25. Jakub Wojciechowski
 26. Maksymilian Ryguła
 27. Kacper Tykwiński
 28. Alan Jaś
 29. Marek Konieczny
 30. Maksymilian Marszałek
 31. Tomasz Kozłowski
 32. Bartosz Woźniński
 33. Jakub Opic
 34. Sara Dukiewicz
 35. Damian Jazgier
 36. Jan Noweta
Pozostałe Szkoły reprezentowane przez Uczestników to:
 • Szkoły w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach,
 • Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych im. Ernesta Malinowskiego w Ostrowie Wielkopolskim,
 • Zespół Szkół nr 2 CKU w Kluczborku,
 • Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu,
 • Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej,
 • Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie,
 • Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. „Kolejówka” w Warszawie,
 • Zespół Szkół Łączności w Warszawie,
 • Zespół Szkół Logistycznych Technikum nr 12 im. Stanisława Staszica we Wrocławiu,
 • Niepubliczne Technikum Kolejowe im. kpt. Rybczyńskiego i Załogi pociągu „Groźny” w Tychach,
 • Zespół Szkół nr 1 Technikum Komunikacyjne nr 25 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie,
 • Zespół Szkół Budowlanych PBP „Chemobudowa-Kraków” S.A.
 • Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku,
 • Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni,
 • Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej,
 • Zespół Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach.
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie,
 • Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana Fundacji Primus w Warszawie
 • Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Uczestnikom i ich Opiekunom,

do zobaczenia w finale!

W Imieniu Organizatorów Konkursu

Główny Koordynator Konkursu

Jędrzej Kaczmarczyk