Wyniki finału II Ogólnopolskiego Konkursu Ambasadorzy Bezpieczeństwa Kolejowego

Mamy zaszczyt ogłosić wyniki II etapu II ogólnopolskiego konkursu Ambasadorzy Bezpieczeństwa Kolejowego.

Podczas gali finałowej która odbyła się 24 marca 2022 roku, po prezentacji wszystkich finalistów komisja konkursowa ogłosiła najlepszych finalistów.

Oto oni:

Klaudiusz Balcerzak z Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach za jego pomysł o tytule: „Automatyczny system wykrywania i gaszenia pożaru w lokomotywie oraz powiadamiania o jego wystąpieniu”

Bartłomiej Misiek z Zespołu Szkół Transportowo – Mechatronicznych w Skarżysku Kamiennej za jego „System ostrzegania podróżnych”
 

Kacper Płatkowski z Zespołu Szkół im. Romana Gostkowskiego w Łazach za pomysł „Wyświetlany ledowy znak „STOP” na samoczynnych skrzyżowaniach kolejowo-drogowych kategorii B i C w przypadku usterki.”

Dawid Kucharczyk z Zespołu Szkół Techniczno Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach za pomysł: „System ostrzegania kierowców „Safe Travel – bezpieczna podróż.”
 

Jakub Wojciechowski z Zespołu Szkół Logistycznych Technikum nr 12 im Stanisława Staszica we Wrocławiu za pomysł „Wprowadzenie list kontrolnych na całej sieci kolejowej w Polsce”

Daniel Rokicki z Zespołu Szkół Transportowo – Mechatronicznych w Skarżysku Kamiennej za pomysł „Poprawa bezpieczeństwa i ergonomii pracy na kolei”.
 
Chcielibyśmy podziękować Panu Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego, Ignacemu Górze, za objęcie naszego konkursu patronatem honorowym.
 
oraz naszym patronom:
  • Czasopismu Wolna Droga,
  • DB Cargo Polska,
  • Kolejom Małopolskim,
  • Kolejom Wielkopolskim,
  • PKP SKM w Trójmieście,
  • Portalowi NaKolei.pl,
  • Stowarzyszeniu Klub Miłośników EKD/WKD,
  • Warszawskiej Kolei Dojazdowej.
 
oraz Kolejom Mazowieckim za przekazanie gadżetów będących częścią nagród.
 
 
Chcielibyśmy także podziękować wszystkim naszym gościom oraz komisji.
Przesyłamy także protokół z przebiegu gali dla wszystkich zainteresowanych.
 
Bardzo dziękujemy!