Zajęcia edukacyjne – Świadomy znaczy bezpieczny

O projekcie

Wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych należą do najczęściej występujących zdarzeń w systemie kolejowym. Corocznie stanowią one około 33% wszystkich zdarzeń, a ponadto odpowiadają za co trzecią śmiertelną ofiarę wypadków na kolei. To obszar o podwyższonym ryzyku występowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu zarówno uczestników ruchu kolejowego, jak i drogowego. Jako fundacja i organizacja społeczna zaangażowana w tematykę bezpieczeństwa w transporcie kolejowym  przygotowaliśmy wraz z młodzieżą ze szkół średnich kampanię społeczną pn. Świadomy znaczy bezpieczny adresowaną do całego społeczeństwa, a w szczególności uczniów szkół podstawowych w Warszawie i aglomeracji warszawskiej. Uważamy, że to my dorośli jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo najmłodszych, za budowanie wśród nich odpowiedzialnych postaw, a przede wszystkim wrażliwości na najwyższe wartości życia
i zdrowia ludzkiego.

Fundatorami gadżetów dla uczniów biorących udział w zajęciach edukacyjnych są Patroni projektu – spółki branży kolejowej:

 • Kombud,
 • Warszawska Kolej Dojazdowa.

Poniżej znajdziesz szczegółowy opis zajęć

Zachęcamy do zgłoszenia się do naszego projektu. Aby zgłosić szkołę kliknij przycisk i wypełnić elektroniczny formularz. Koordynator projektu zapozna się z Państwa zgłoszeniem i skontaktuje się na podany numer telefonu. 

Ile to kosztuje? Czy organizator pobiera opłaty?

Zajęcia są całkowicie bezpłatne. Fundacja Instytut Edukacyjny Kolej na Ciebie nie pobiera żadnych opłat od uczestników ani szkół biorących udział w projekcie. Projekt jest sfinansowany ze środków m.st. Warszawy w ramach programu Inicjatywy Młodzieżowe.

Dla jakiej grupy wiekowej są te zajęcia?

Zajęcia są przeznaczone dla uczniów z klas od 4 do 8. 

Jakie zagadnienia programowe mogą być realizowane poprzez te zajęcia?

Zagadnienia tematyczne poruszane na zajęciach wpisują się w założenia podstawy programowej przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa (klasa 8) – bezpieczna droga do szkoły oraz reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. 

Jakie zagadnienia będą poruszane na zajęciach?

Tematyka zajęć jest związana jest z bezpieczeństwem na przejazdach kolejowych oraz z kolejnictwem

Na zajęciach edukacyjnych uczeń:

 • pozna znaczenie zachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych,

 • zaznajomi się ze znakami drogowymi, które są stosowane na oraz przed przejazdem kolejowym,

 • pozna pojęcia związane z przejazdami kolejowymi: rogatka, sygnalizator, sygnał ostrzegawczy, żółta naklejka, wskaźnik, napęd, zdarzenie kolejowe, dróżnik przejazdowy, dyżurny ruchu,

 • dowie się, w jaki sposób zareagować w różnych sytuacjach związanych z przejazdami kolejowymi: utknięcie pojazdu na przejeździe, omdlenie kierowcy na przejeździe itp.,

 • zaznajomi się z wybranymi wskaźnikami stosowanymi na kolei, warunkami pracy maszynisty oraz możliwościami zauważenia osób/pojazdów znajdujących się na przejeździe.

Dla ilu osób?

Rekomendujemy, by jednorazowo w zajęciach brało udział nie więcej niż 30 osób.

Ile czasu?

Jedne zajęcia edukacyjne trwają od 80 do 90 minut.

Jak skorzystają uczniowie?

Te zajęcia edukacyjne są prowadzone różnorodnie – w czasie 90 minut:

 • rozmawiamy z uczniami o ich doświadczeniach związanych z tematem,
 • prezentujemy uczniom tablice edukacyjne związane z tematyką,
 • prowadzimy prosty quiz umożliwiający sprawdzenie zdobytej wiedzy i otrzymanie nagród – gadżetów ufundowanych przez partnerów projektu,
 • każdy uczeń biorący udział w zajęciach będzie miał możliwość założenia czapki kolejarza, otrzyma dyplom udziału, a szkoła otrzyma pisemne podziękowanie.

Kto prowadzi te zajęcia?

Zajęcia prowadzi kadra fundacji – osoba posiadająca licencję maszynisty, doświadczenie zawodowe w pracy w transporcie kolejowym oraz tytuł technika w zawodzie związanym z koleją. Poza głównym prowadzącym zajęcia prowadzą także wolontariusze projektu Świadomy znaczy bezpieczny, w tym uczniowie szkół z kierunkami branży kolejowej.

Pobierz informacje o zajęciach edukacyjnych

Aby pobrać dany plik należy kliknąć ikonę obok opisu pliku.

Galeria zdjęć z poprzedniej edycji projektu

Szkoła Podstawowa nr 300 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie – klasa III (w poprzedniej edycji grupą odbiorców projektu byli uczniowie z klas 1-3)