Zajęcia edukacyjne

Aktualnie prowadzone zajęcia edukacyjne

Świadomy znaczy bezpieczny

Tematyka: bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, bezpieczna droga do szkoły, reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego

Klasy: 4-8 szkoły podstawowej

Lokalizacja: Warszawa i aglomeracja warszawska

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Rok szkolny

 2023/2024