Main Menu

Zarząd Stowarzyszenia

Adam Charif – Prezes Zarządu

Jolanta Arendarska – Wiceprezes Zarządu

Jan Golenia – Członek ds. Finansowych