Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia

Adam Charif – Prezes Zarządu

Jan Golenia – Członek ds. Finansowych

Adrian Kulawiec – Członek ds. Rozwoju