Zespół

Fundacja Instytut Edukacyjny Kolej na Ciebie 

 

Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu – Adam Charif 

 

Rada Fundacji

Przewodniczący Rady Fundacji – Jan Golenia