Bydgoski Klub Pasjonatów Kolei

Interesujesz się koleją? Dołącz do nas!

Jeśli chcesz dołączyć do Klubu Pasjonatów Kolei,kliknij przycisk po prawej stronie i wypełnij formularz.

Opis projektu

Fundacja Instytut Edukacyjny Kolej na Ciebie działa w dwóch obszarach – 1. edukacja i kolejnictwo oraz 2. pomoc humanitarna dla osób z Ukrainy. Klub Pasjonatów Kolei w to nowy projekt Fundacji o charakterze kolejowym. Klub prowadzi działalność na terenie Warszawy i Bydgoszczy, ale jego projekty mogą obejmować także teren całego kraju. Działalność Klubu przewiduje wydarzenia i inicjatywy o tematyce kolejowej, w tym konkursy z nagrodami, różnorodne akcje społeczne związane z bezpieczeństwem.

Cele KPK stanowi

 • integracja miłośników kolei,
 • wspieranie kształcenia przyszłych kolejarzy,
 • popularyzacja wiedzy kolejowej,
 • rozwijanie kompetencji członków klubu.

Zasady członkostwa

 • członkowie klubu są jednocześnie jego wolontariuszami, a fundacja zawiera z nimi porozumienia wolontarystyczne,
 • klub posiada własny regulamin określający zasady jego działalności,
 • nie ma składki członkowskiej, ponieważ organizatorem klubu jest Fundacja,
 • członek przystępując do klubu poznaje jego członków i dołącza do konkretnych projektów prowadzonych przez klub.

Minimalny wiek członka

13 lat

Ile czasu?

1 – 2 godziny raz na trzy tygodnie w sobotę lub niedzielę przed południem. Stały termin spotkań klubu jest określany raz na pół roku w ankiecie dla członków.

Oferujemy – świadczenia dla członka

 • okolicznościowe upominki od spółek kolejowych,
 • ubezpieczenie,
 • porozumienie o wolontariacie,
 • zawiązanie nowych znajomości,
 • możliwość rozwoju swoich kompetencji
 • poczęstunek.

O spotkaniach

Miejsce spotkań

Bydgoski Klub Pasjonatów Kolei działa przy Izbie Tradycji Kolejnictwa w Bydgoszczy to lokalne muzeum kolejnictwa województwa kujawsko-pomorskiego. Powstało ono w latach 70. XX w. w zrekonstruowanym budynku pierwszego dworca kolejowego w Bydgoszczy wybudowanego w 1849 r. Muzeum gromadzi pamiątki po dawnej kolei, a jego kolekcja obejmuje ponad 200 muzealiów. Obecnie w Izbie organizujemy coroczne wydarzenia: Dzień Dziecka (1 czerwca) i Dzień Kolejarza (w listopadzie). W wydarzeniach tych bierze udział około 1000-2000 osób. Współpracujemy ze spółkami kolejowymi i przedsiębiorstwami.

Aktywności

 • renowacja eksponatów – malowanie, majsterkowanie, pomoc w opisywaniu eksponatów
 • wydarzenia – informowanie o historii Izby i kolei w Bydgoszczy, prezentowanie eksponatów, odpowiadanie na pytania zwiedzających z tematyki kolejowej, kierowanie grup,
 • własne projekty członków.

Jeśli chcesz dołączyć do Klubu Pasjonatów Kolei, kliknij przycisk i wypełnij formularz

Dowiedz się więcej o Izbie Tradycji Kolejnictwa w Bydgoszczy