Międzyszkolny konkurs „Z inicjatywą w stronę pasażera”

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele!

Zapraszamy do udziału w Międzyszkolnym Konkursie „Z inicjatywą w stronę pasażera”. Ideą konkursu jest poszerzanie wiedzy z zakresu wybranych zagadnień obsługi handlowej pasażera oraz Praw Pasażera w transporcie kolejowym.

Dla kogo?

Adresatami konkursu są uczniowie techników i branżowych szkół I stopnia * z terenu województwa mazowieckiego i łódzkiego kształcący się na kierunkach branży transportu kolejowego:

  • Technik transportu kolejowego,

  • Technik elektroenergetyk transportu szynowego,

  • Technik budownictwa kolejowego,

  • Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,

  • Mechanik pojazdów kolejowych.

Konkurs pomaga przyswoić wiedzę z zakresu przedmiotów kolejowych i przekaże Ci cenną wiedzę potrzebną na egzaminach zawodowych – w tym przede wszystkim w egzaminie z kwalifikacji TKO.08 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych na kierunku technik transportu kolejowego. Udział w konkursie, oprócz wiedzy daje możliwość zdobycia certyfikatów, które pozwalają na zwiększenie konkurencyjności przyszłego absolwenta na rynku pracy.

W ramach projektu odbywają się warsztaty, które ułatwią zapoznanie z tematyką konkursu oraz będą spotkaniem z pracownikami kolei zajmującymi się zawodowo tematyką konkursu. Dzięki temu opisane w materiałach zagadnienia będą prostsze do zapamiętania, a podczas warsztatów będzie możliwość zadawania pytań i poznania wiedzy wykraczającej poza ramy konkursu. Chcemy, by konkurs był nie tylko narzędziem poszerzania swojego kapitału wiedzy lecz także formą przyjaznej rywalizacji i rozrywki.

Udział w konkursie i warsztatach jest całkowicie bezpłatny.

* – udział w konkursie mogą brać udział również uczniowie liceów 

Informacje o konkursie