Wolontariat – Świadomy znaczy bezpieczny

O projekcie

Wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych należą do najczęściej występujących zdarzeń w systemie kolejowym. Corocznie stanowią one około 33% wszystkich zdarzeń, a ponadto odpowiadają za co trzecią śmiertelną ofiarę wypadków na kolei. To obszar o podwyższonym ryzyku występowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu zarówno uczestników ruchu kolejowego, jak i drogowego. Jako fundacja i organizacja społeczna zaangażowana w tematykę bezpieczeństwa w transporcie kolejowym  przygotowaliśmy wraz z młodzieżą ze szkół średnich kampanię społeczną pn. Świadomy znaczy bezpieczny adresowaną do całego społeczeństwa, a w szczególności uczniów szkół podstawowych w Warszawie. Uważamy, że to my dorośli jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo najmłodszych, za budowanie wśród nich odpowiedzialnych postaw, a przede wszystkim wrażliwości na najwyższe wartości życia
i zdrowia ludzkiego.

Jesteś uczniem lub chcesz zaangażować się w projekt?

Zajęcia odbywają się w godzinach lekcji w szkołach, dlatego będzie konieczne zwolnienie Cię z lekcji w szkole, do której uczęszczasz na zajęcia. Po zaakceptowaniu Twojej oferty wolontariatu oraz uczestnictwie w warsztatach przygotowujących do zajęć ustalimy z wolontariuszami terminy i przekażemy dla każdego z wolontariuszy pismo z prośbą do szkoły o zwolnienie z lekcji. W przypadku osób niepełnoletnich na piśmie będzie niezbędny również podpis rodzica (prawnego opiekuna).

Zadania

  • udział w warsztatach przygotowujących do prowadzenia zajęć,
  • wspólne koordynatorem projektu, członkami grupy i innymi wolontariuszami prowadzenie zajęć w szkołach podstawowych na terenie Warszawy i okolic Warszawy.

Ile czasu?

  • Warsztaty przygotowujące do prowadzenia zajęć w szkołach – 1,5 godziny w jedną sobót ustaloną z wolontariuszami,
  • Zajęcia w szkołach podstawowych – od 3 do 4,5 godziny raz na trzy tygodnie w jednym z dni od poniedziałku do piątku. Dokładny termin zajęć jest dostosowany do potrzeb szkoły, która zgłasza zapotrzebowanie na zajęcia.

Minimalny wiek wolontariusza

13 lat

Dodatkowe wymagania

cierpliwość, zaangażowanie, identyfikacja z celami projektu.

Oferujemy – świadczenia dla wolontariusza

  • ubezpieczenie,
  • zwrot udokumentowanych kosztów dojazdu (zwrot bilety),
  • poszerzenie wiedzy dot. tematyki projektu,
  • porozumienie o wolontariacie,
  • zawiązanie nowych znajomości,
  • kawa, herbata, poczęstunek podczas warsztatów.

Pobierz ofertę wolontariatu

Aby pobrać dany plik należy kliknąć ikonę obok opisu pliku.

Wolontariat projektu Świadomy znaczy bezpieczny.pdf
Dołącz do naszych wolontariuszy!
Po kliknięciu przycisku "Prześlij zgłoszenie" zostaniesz przekierowany do formularza przez który zbieramy zgłoszenia.