Warszawski Klub Pasjonatów Kolei

Interesujesz się koleją? Dołącz do nas!

Jeśli chcesz dołączyć do Klubu Pasjonatów Kolei, kliknij przycisk i wypełnij formularz.

Opis projektu

Fundacja Instytut Edukacyjny Kolej na Ciebie działa w dwóch obszarach – 1. edukacja i kolejnictwo oraz 2. pomoc humanitarna dla osób z Ukrainy. Klub Pasjonatów Kolei w to nowy projekt Fundacji o charakterze kolejowym. Klub prowadzi działalność na terenie Warszawy i Bydgoszczy, ale jego projekty mogą obejmować także teren całego kraju. Działalność Klubu przewiduje wydarzenia i inicjatywy o tematyce kolejowej, w tym konkursy z nagrodami, różnorodne akcje społeczne związane z bezpieczeństwem.

Cele KPK stanowi

 • integracja pasjonatów kolei, uczniów szkół średnich kształcących na kierunkach branży kolejowej, pracowników kolejowych, emerytów i rencistów kolejowych,
 • wspieranie kształcenia przyszłych kolejarzy,
 • popularyzacja wiedzy kolejowej,
 • rozwijanie kompetencji członków klubu.

Zasady członkostwa

 • członkowie klubu są jednocześnie jego wolontariuszami, a fundacja zawiera z nimi porozumienia wolontarystyczne,
 • klub posiada własny regulamin określający zasady jego działalności,
 • nie ma składki członkowskiej, ponieważ organizatorem klubu jest Fundacja,
 • członek przystępując do klubu poznaje jego członków i dołącza do konkretnych projektów prowadzonych przez klub.

Minimalny wiek członka

13 lat (osoby młodsze mogą brać udział w zebraniach jednak dokumenty w ich imieniu zawiera rodzic/prawny opiekun)

Ile czasu?

1 – 2 godziny raz na trzy tygodnie w sobotę. Dokładne terminy są podane w terminarzu.

Jeśli dysponujesz czasem i masz ochotę możesz zaangażować się w różnorodne działania Klubu, które często wymagają więcej czasu, ale są ciekawsze niż same zebrania.

Oferujemy – świadczenia dla członka

 • okolicznościowe upominki od spółek kolejowych,
 • ubezpieczenie,
 • porozumienie o wolontariacie,
 • zawiązanie nowych znajomości,
 • możliwość rozwoju swoich kompetencji
 • poczęstunek.

O spotkaniach

Miejsce spotkań

Warszawski Klub Pasjonatów Kolei organizuje swoje zebrania w przestronnej i nowoczesnej sali Mokotowskiego Centrum Aktywności Mieszkańców przy ul. Woronicza 44A w Warszawie. 

Aktywności

 • konkursy – współtworzenie różnych rodzajów konkursów o tematyce kolejowej, w tym fotograficznych i wiedzowych. Udział w tworzeniu materiałów, pytań, zagadnień, promocja konkursów.
 • różnorodne projekty szkoleniowe o tematyce kolejowej,
 • wydarzenia – akcje społeczne dla dzieci, młodzieży oraz innych pasjonatów kolei w tematyce bezpieczeństwa
 • własne projekty członków.

Terminarz spotkań

Obserwuj nas!

Jeśli chcesz dołączyć do Klubu Pasjonatów Kolei, kliknij przycisk i wypełnij formularz