Dla nauczycieli i szkół

Zajęcia edukacyjne i konkursy

Fundacja Instytut Edukacyjny Kolej na Ciebie działa w dwóch obszarach – 1. edukacja i kolejnictwo oraz 2. pomoc humanitarna dla osób z Ukrainy. W tych obszarach prowadzimy różnorodne działania, w które angażujemy szkoły. Nasze działania kierujemy zarówno do szkół podstawowych, jak i szkół średnich – liceów i techników. Prowadzimy 3 rodzaje aktywności, w które można zaangażować dzieci i młodzież:

  • zajęcia edukacyjne – prowadzimy lekcje na różne tematy powiązane z koleją i bezpieczeństwem. Zajęcia prowadzi kadra fundacji, jak i wolontariusze, którzy są pasjonatami danego projektu;
  • konkursy – jesteśmy organizatorem konkursów pozwalających poznać wiedzy na dany temat, a także sprawdzenie jej. Tworząc konkursy przygotowujemy materiały do nauki oraz ułatwiamy przyjazną rywalizację. W naszych konkursach stawiamy na to, by finalistami była jak największa liczba uczniów. Chcemy dawać poczucie, że uczenie się lub tworzenie czegoś nowego daje poczucie satysfakcji i jest drogą, która kształtuje nasze postrzeganie świata; 
  • wydarzenia – współpracujemy z różnymi podmiotami organizując wydarzenia związane z kolejnictwem. W ten sposób umożliwiamy dzieciom i młodzieży odkrywanie miejsc niedostępnych na co dzień. 
Wybierając linki poniżej możesz znaleźć aktywności dla swoich uczniów. Zwróć uwagę na lokalizację – nie wszystkie projekty realizujemy w danym miejscu.